Facebook
Naziv: Obitelj Jelačić (fond)
Signatura: HR-HDA-725
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Jelačić (hrvatski)
Razdoblje: 1629 - 1850
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Obitelj Jelačić (stvaratelj)
Povijest jedinice: HDA je gradivo ovog fonda stekao putem sljedećih akvizicija: 1901: Franjo Bučar, darovanje; 1906: Mirko Breyer, kupnja (bilj. na jednom spisu); 1906: prof. Manojlović, darovanje (bilj. na jednom spisu); 1906: grofica Vera Jelačić-Bužimski, darovanje; 1911: Gjuro Škrlec, darovanje (građa nije pronađena u fondu); 1936: Lederer, kupnja (bilj. na jednom spisu); 8/1970: Josip Sremec, kupnja (građa nije pronađena u fondu); 25/1974: Nevenka Sečenji, kupnja 26/1983: (žig na jednom spisu u fondu); 14/1986: Renata Jelačić, kupnja; 5/1993: Renata Jelačić, darovanje (građa nije pronađena u fondu); 38/1999: Ivan i Lea Jelačić, darovanje; (broj akv. nije naveden): prof. Šah u Vinkovcima, darovanje (bilj. na jednom spisu).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od gradiva koje se tiču rodoslovlja obitelji Jelačić te raznorodno gradivo pojedinih članova obitelji vezano uz njihove vojničke karijere te spisa koji se tiču njihovih posjeda (kuća u Zagrebu, dobra Cvetanovo i Šantićevo kod Pušće te Brdovec, posjedi u Turopolju i Varaždinskoj županiji).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Opća napomena: dopunski izvori: NSK 258, 259 HAZU 6. Obitelj Jelačić –Novi Dvori, Zagreb; 1700-1869: svež. 86; 11. Popis.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4642
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica