Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka (fond)
Signatura: HR-HDA-1813
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Oblasnog komiteta preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskog odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Sačuvani dokumenti su malobrojni i nedovoljno pokazuju svu djelatnost Oblasnog komiteta. Fond sadrži materijale Prve partijske konferencije KPH za oblast Rijeku, depeše OblK odaslane CK KPH, knjigu primljenih i poslanih depeša OblK, materijale plenuma i plenarnog sastanka OblK za Rijeku, zapisnike sastanaka Biroa OblK, zapisnike i spise komisija i odjeljenja (Organizaciono-instruktorsko odjeljenje, Agitprop, Kadrovsko odjeljenje), zapisnike Biroa i plenuma te planove rada i izvještaje KK i GK, mjesečne izvještaje i planove rada posebnih komiteta, partijskih organizacija i poduzeća te dokumentaciju o odnosima OblK s tijelima vlasti, društveno-političkim i društvenim organizacijama i ustanovama
Izlučivanju: Ukupno gradivo fonda predviđeno je za trajno čuvanje, prilikom sređivanja nisu pronađeni multiplikati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je sačuvano fragmentarno. Za razdoblje 1949-1952. spisi su bili složeni kronološki po načelu provenijencije te je izrađen sumarni popis u rukopisu (izradila arhivistica Nedjeljka Kremzir u Arhivu IHRPH-e). Godine 2011. započeta je reorganizacija gradiva fonda na temelju novog plana sređivanja uz kronološki, primijenjen je i tematski princip sređivanja slijedom organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Oblasnog komiteta
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1813/SI - 1 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Rijeku (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5693
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica