Facebook
Naziv: Odredbe kneza Dubrovačke Republike (fond)
Signatura: HR-DADU-5
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Praecepta Rectoris (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Praecepta Rectoris (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 1.
Razdoblje: 1278 - 1808
Arhivske jedinica: 1.06 d/m
Tehničke jedinica: 15 kut.
Odgovornost: Knez Dubrovačke Republike (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U nadležnosti kneza su bili razni reprezentativni, izvršni i upravni poslovi. Imao je i središnju poziciju u sudskom vijeću do sredine 15. st. U prvom svesku (1279-1280) su zapisi koji se tiču kaznenog i građanskog sudovanja.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Napomena o jezicima i pismima: Zapisnici su najvećim dijelom na latinskom jeziku. Tek pod kraj 18. st. koristi se talijanski kao službeni jezik.
Restauracija: Restaurirane su knjige 1. i 2.
Identifikator: HR-DADU/AJ 3369
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica