Facebook
Naziv: Trgovački poslovi izvan grada Dubrovnika (fond)
Signatura: HR-DADU-30
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Druge oznake: Stara signatura: Registrum citationum de foris (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond: Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija 39
Stara signatura: Diversa de foris (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond: Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija 34
Razdoblje: 1430 - 1808
Arhivske jedinica: 15.14 d/m
Tehničke jedinica: 268 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po arhivskoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od dvije serije koje se razlikuju po vrstama zapisa. U seriji Registrum citationum de foris se nalaze pozivi upućeni osobama s prebivalištem izvan Dubrovnika da dođu na preslušanje i raspravu. U ovoj seriji postoji jedna knjiga iz 1430-1437. a daljnje knjige su iz 1617-1811. Takvih poziva ima i fondu HR-DADU-3 Reformationes i HR-DADU-8 Litterae et commissiones. U seriji Diversa de foris su registrirani razni dokumenti nastali izvan Dubrovnika, a koji su se na bilo koji način ticali Dubrovčana. Takvi dokumenti su za ranija razdoblja bili registrirani u fondove HR-DADU-9 Diversa Notariae i HR-DADU-15 Diversa Cancellariae, a od 1593. se zapisuju u seriju Diversa de Foris.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od dvije serije: Registar poziva upućenih izvan grada Dubrovnika (Registrum citationum de foris) i Razni izvanjski poslovi (Diversa de foris).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3429
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica