Facebook
Naziv: Pisma i uputstva Dubrovačke Republike (fond)
Signatura: HR-DADU-8
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Let. Com. (talijanski)
Alternativni nazivi: Lettere et Commisione (talijanski)
Usporedni nazivi: Litterae et commissiones (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Literae et commissiones (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 27
Razdoblje: 1359 - 1808
Arhivske jedinica: 22.95 d/m
Tehničke jedinica: 318 knj.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Vanjska politika Dubrovačke Republike ogleda se u fondu HR-DADU-8 Pisma i uputstva Dubrovačke Republike u kojem se nalaze svi najvažniji dopisi koje je dubrovačka vlada slala izvan svog teritorija, organima vlasti i pojedincima u Republici. Osim dopisa u ovom fondu se nalaze i detaljne upute njezinim poslanicima, koje bi im bile uručene prilikom odlaska na dužnost ili su im naknadno poslane. Postoji sedam serija unutar fonda Pisma i uputstva Dubrovačke Republike: HR-DADU-8-1 Pisma i uputstva na Istok, HR-DADU-8-2 Pisma i uputstva na Zapad, HR-DADU-8-3 Koncepti pisama na Zapad, HR-DADU-8-4 Koncepti starih pisama, HR-DADU-8-5 Prijepisi raznih pisama, HR-DADU-8-6 Pisma i izvještaji knezova i kapetana sa područja Republike, HR-DADU-8-7 Pisma i izvještaji, HR-DADU-8-8 Potvrde i svjedočanstva.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Jezici: talijanski ; latinski ; hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DADU-8/SI - 1 Pisma i upute na zapad (sumarni inventar)
DADU-8/SI - 2 Pisma i upute na zapad (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DADU- 1: Odluke Velikog, Malog i Vijeća umoljenih
HR-DADU- 2: Odluke Velikog vijeća
HR-DADU- 7: Isprave i akti poslani Dubrovačkoj Republici
HR-DADU- 9: Razni zapisi Notarijata
HR-DADU- 15: Razni zapisi Dubrovačke kancelarije
HR-DADU- 30: Trgovački poslovi izvan grada Dubrovnika
Napomena o dopunskim izvorima: Fond HR-DADU-8 Pisma i uputstva Dubrovačke Republike usko je povezan sa fondovima zapisnika svih triju vijeća (HR-DADU-1; HR-dadu-2; HR-DADU-3; HR-DADU-4). U tim zapisnicima se nalaze odluke o potrebi pisanja nekog dopisa i o sastavljanju uputa poslanicima, te da li su te upute prihvaćene. U pismima koja se nalaze u fondu Pisma i uputstva Dubrovačke Republike sastavljena je opširnija varijanta onoga što je u zapisnicima sa sjednica samo ukratko navedeno.
Identifikator: HR-DADU/AJ 3380
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica