Facebook
Naziv: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Poslovnice (filijale) Sušak, Rijeka, Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-990
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 100 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1947
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija (stvaratelj) (1946-1947)
Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista Sušak (stvaratelj) (1945-1947)
Putnik. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista Rijeka (stvaratelj) (1946-1947)
Povijest jedinice: Dokumentacija poslovnica se vjerojatno našla na jednom mjestu nakon reorganizacije i osnivanja Filijale Rijeka 1947. godine kada su se sravnjivali računi ranijih poslovnica. Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu neformalno pridruženo zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. Sređivanjem fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran. Činjenica da su poslovnice imale međusobni odvojeni razvoj u provizornoj situaciji neposredno nakon rata i da tek novim osnivanjem i reorganizacijom poduzeća 1947. godine postaju strukturne jedinice novoosnovane filijale Rijeka utjecala je na arhivističku odluku da se njihovo gradivo sredi uključeno u jedan zbirni fond.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DARI nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sačuvana je jedino važnija financijska dokumentacija (završni računi, obračuni) ali bez knjiga.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju u pismohrani niti u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Činjenica da su poslovnice imale međusobni odvojeni razvoj i da tek novim osnivanjem i reorganizacijom poduzeća 1947. godine postaju strukturne jedinice novoosnovane filijale Rijeka utjecala je na arhivističku odluku da njihovo gradivo postane dijelom odnosno podfondovima ovog zbirnog fonda. Tehnički se nisu mogli odvojiti izvorno jedinstveni dijelovi gradiva pojedinih poslovnica iz 1947. godine tijekom koje je došlo do promjene i kada se retroaktivno sređivalo poslovanje, pa je mali dio gradiva iz fonda HR-DARI-1084, Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija, ostao u ovom fondu o čemu postoji bilješka u inventarnom popisu.
U namjeri da se izbjegne pretjerano složena struktura inventara a s obzirom na malu količinu gradiva i njegovu jednostavnu sadržajnu strukturu (sačuvana je tek financijska dokumentacija svake poslovnice) podfondovi su prikazani kao serije. Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Zbog kronologije (od najranije pokrenute poslovnice ka kasnijima) i današnje cjelovitosti grada Rijeke odabran je sljedeći raspored serija: 1. Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista Sušak, 2. Putnik. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista Rijeka, 3. Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-990/SI - 1 Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Poslovnice (filijale) Sušak, Rijeka, Opatija (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 180: Gospodarsko vijeće Kvarnerske provincije u Rijeci
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 322: Gradski narodni odbor Opatija
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 586: Gradski narodni odbor Sušak
HR-HDA- 627: "Putnik" savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb
HR-DARI- 1084: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije u Beogradu pod brojem 9 nalazi se fond Putnik - preduzeće za saobraćaj putnika i turista, pod brojem 163 fond Ministarstvo trgovine i snabdijevanja Vlade FNRJ te pod brojem 162 fond Ministarstva saobraćaja Vlade FNRj. Poduzeće "Putnik" u Beogradu i danas djeluje i moguće je da u svojo pismohrani čuva gradivo iz razdoblja referentnog za djelovanje stvaratelja.
Identifikator: HR-DARI/AJ 100945
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica