Facebook
Naziv: "Putnik" savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb (fond)
Signatura: HR-HDA-627
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PUTNIK (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1951
Arhivske jedinica: 6 d/m
Tehničke jedinica: 46 kut. ; 6 knj.
Odgovornost: Putnik - savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Filijale saveznog poduzeća 'Putnik' u Zagrebu nalazilo se u depozitu u HDA od 1952. godine. Poduzeće 'Generalturist' u Zagrebu, pravni slijednik, prepustilo je HDA svojim dopisom od 19.09.1975. gradivo u depozitu. Tom prilikom je izvršeno izlučivanje većeg dijela računovodstvene dokumentacije iz razdoblja 1945-1952.
Sadržaj jedinice: Gradivo je vrlo fragmentarno sačuvano. Sadrži korespondenciju filijala s glavnom direkcijom, bankama, te drugim turističkim subjektima (Osijek, Opatija, Karlovac, Varaždin). Također sadrži nešto povjerljivih spisa, razne planove, izvještaje, glavne obračune i kartoteke (Zagreb, Borovo, Karlovac, Varaždin), personalne spise, te urudžbene zapisnike od 1948. - 1951.
Izlučivanju: Provedeno odabiranje i izlučivanje 26.09.1975. i to sljedeće dokumentacije: blagajnički dnevnici (1949. - 1951.), blagajnički izvještaji (1947. - 1948.), blagajnički prilozi (1945. - 1951.), temeljnice (1945. - 1951.), bankovni izvaci (1948. - 1952.), knjigovodstvene kartice (1945. - 1950.)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda nije arhivistički složeno. Postoji osnovni popis gradiva napravljen kod stvaratelja prilikom predaje HDA na trajno čuvanje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4544
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica