Facebook
Naziv: Mletački katastar - Pisma vještaka mjernika (fond)
Signatura: HR-DAZD-7
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MKPVM (hrvatski)
Alternativni nazivi: Lettere agrimensores periti (latinski)
Razdoblje: 1706 - 1797
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 13 svež (papir)
Odgovornost: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1706-1797)
Povijest jedinice: Odredbom generalnih providura u razdoblju od 1705. do 1797. godine izrađen je katastar zemljišta stare stečevine i novih stečevina. U to vrijeme djelovali su generalni providuri Giustin da Riva (1705-1708), Vincenzo Vendramin (1708-1711), Francesco Grimani (1754-1756), Domenico Condulmer (1769-1771), Giacomo Gradenigo (1774-1777), Alvise Foscari (1778-1780), Paolo Boldù (1780-1783), Francesco Valier (1784-1786), Angelo Memo (1787-1789), Angelo Diedo (1790-1792), Alvise Marin (1793-1795) i Andrea Querini (1795-1797). Uz to je generalni providur Angel Memo 1789. naredio da se izrade katastarske mape Zadra, Knina, Šibenika i Splita, a zadatak je povjeren vještacima mjernicima (agrimensores periti) koji su radili na terenu i na temelju njihovih podataka su izrađene mape.
Ovaj arhivski podfond sadrži dopisivanje vještaka mjernika (agrimensores periti) generalnim providurima kao i odredbe koje su generalni providuri slali vještacima mjernicima prigodom izrade katastra za područje Zadra, Knina, Šibenika i Splita.
Sadržaj jedinice: Sadrži izvješća vještaka mjernika generalnim providurima o pripremnim radovima za izmjeru zemljišta, nekim problemima u radu, financijskim sredstvima, dodjeli zemljišta pojedinim osobama ili obiteljima te njihovoj diobi, omeđivanju i obilježavanju zemljišta, izmjerama, krčenju zemljišta, utvrđivanju granica između posjeda kao i granica između dviju komuna u zadarskom, benkovačkom, stankovačkom I biogradskom području.
Izvješća vještaka mjernika odnose se na područje Zadra, Knina, Šibenika i Splita. U vezi s izradom katastra generalni providuri donose odredbe o pravima i obvezama posjednika, o dodjeli financijskih sredstava.
Izlučivanju: Čuva se trajno, nije ništa izlučeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje i izradba popisa napravljeni su u 19. stoljeću. Ukupno ima 13 malih svežnjeva.
Svež. 1: Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Giustin da Riva (1705-1708) o utvrđivanju posjeda i granica na zadarskom, benkovačkom, stankovačkom i biogrdskom području - za mjesta: Pakoštane i okolica, Pristeg, Kolarina, Ceranje, Jagodnja, Gorica, Polača, Nadin, Morpolača, Suhovare, Zemunik, Kašić, Novigrad, Buković, Karin, Benkovac, Kula Atlagića, Kruševo, Tinj, Biograd, Modrino Selo, Raštane;
Svež. 2. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Vincenzu Vendraminu (1708-1711) za mjesta: Skradin, Zaton, Bribir, Čista Mala,Buković, Perušić, Pirovac, Unešić, Planjane, Oton, Nečven, Promina, Umljanović,Drinovci, Pađene, Miljevci, Ljubović, Kričke, Biskupija, Knin, Orlić, Velušić, Tepljuh, Gradac, Ramljane, Brštanovo, Trbounje, Otišić, Biočić, Nisko;
Svež. 3. Genaralni providur Giovanni Pietro Venier (1726-1729) propisuje prava i obveze vlasnicima zemljišta za mjesta: Baljci, Mirlović, Kadina Glavica;
Svež. 4. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Francescu Grimaniju (1754-1756) za mjesta na području Zadra i Knina: Sukošan, Galovac, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd, Nadin, Jagodnja Gornja, Jagodnja Donja, Banjevci, Gorica, Raštane, Polača, Tinj, Raštević, Stankovci, Vrana, Zemunik, Radašinovci, Biljane Gornje, Korlat, Ceranje, Pristeg, Smoković, Unešić, Vinovo Donje, Mrčele, Koprivno, Velušić, Trbounje, Žitnić, Kričke, Siverić, Miočić, Biočić, Pakovo Selo, Čavoglave, Kljaci, Umljanović, Ružić, Sedramić;
Svež. 5. Generalni providur Domenico Condulmer (1769-1771) odobrava financijska sredstva za produbljivanje i čišćenje podmorja u zadarskoj luci;
Svež. 6. Izvješća i nacrti vještaka mjernika genaralnom providuru Giacomu Gradenigu (1774-1777) za mjesta Maovice, Ramljane, Pag, Vrbnik, Zemunik, Posedarje, Islam Grčki, Kričke, Oklaj, Kosovo, Unešić, Siverić, Badanj, Miljevci, Šopot, Imotski, Banj, Ždrelac, Dobropoljana, Ervenik, Smoković, Murvica, Biljane, Poličnik, Zemunik, Otok, Suhovare, Skradin;
Svež. 7. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Alviseu Foscariju (1778-1780) za mjesta Posedarje, Poličnik, Zemunik, Bilišane, Polača, Smoković, Islam Grčki, Nadin, Kašić, Benkovac, Perušić, Šopot, Podlug, Knin, Kistanje, Nin, Veljane, Žegar, Murvica, Ogorje, Kaštel Lukšić, Dicmo, Žrnovnica, Žažvić, Otavice, splitsko zaleđe, Gorica, Zaton, Kistanje, Smilčić, Jagodnja Gornja, Vrlika, Vrana, Bibinje, Kašić, Suhovare, Podvornica, Kula Atlagića, Lepuri, Glavice;
Svež. 8. Izvješća i nacrti vještaka mjernika genaralnom providuru Paolu Boldù (1780-1783) za mjesta Kašić, Vukšić, Murvica, Dobropoljci, Islam Grčki, Kula Atlagića, Nin, Bokanjac, Briševo, Smoković, Crno, Privlaka, Popović, Badanj, Lepuri, Kašić, Škabrnja, Prapatnica, Jagodnja, Kričke, Turanj, Raštane, Karin, Novigrad, Medviđa, Rogovo,Pirovac, Zaton (kod Šibenika), Visočane, Zemunik, Lukoran, Ceranje, Gorica, Banj, Ždrelac;
Svež. 9. Izvješća vještaka mjernika generalnom providuru Francescu Valieru (1784-1786) o izmjeri zemljišta u zadarskom zaleđu i uz obalu za mjesta Poličnik, Smoković, Biljane, Suhovare, Kaštel Novi, Biljane Donje, Gorica, Ražanac, Kistanje, Kolarina, Obrovac, Žegar, Podlug, Nin, Brgud, Murvica;
Svež. 10. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Angelu Memu (1787-1789) za mjesta Nin, Ostrovica, Kašić, Islam, Lisičić, Korlat;
Svež. 11. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Angelu Diedu (1790-1792) o izmjeri zemljišta na području zadarskoga, kninskoga i splitskog zaleđa - za mjesta Smoković, Biljane, Bribir, Velim, Mirlović Zagora, Mokropolje i Ivoševci, Sukošan, Sedramić, Samostan Sv. Marije u Makarskoj, Sutivan na Braču, Velim, Zemunik, Galovac, Nin, Varivode, Samostan Sv. Lovre u Šibeniku, Radović, Žitnić i Pakovo Selo;
Svež. 12. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Alviseu Marinu (1793-1795) o izmjeri zemljišta na području od zadarskog do splitskog zaleđa za mjesta Petrčane, Zaton, Trolokve, Nin, Jagodnja Gornja, Sukošan, Vrana, Murvica, Prkos, Polača (kod Knina), Oklaj, Solin, Poličnik, Split, Trogir, Proložac, Podvornica, Kašić, Ljubač, Kosovo (kod Knina), Ogorje, Morpolača, Nadin, Šopot, Dragišić-Gaćelezi, Galovac, Divojevići, Nunić, Vrlika, Sinj, Radošić, Badanj, Dujmovača(Split), Imotski, Novigrad, Biograd, Borojevići, Prapatnica, Civljane, Lišane Ostrovičke, Benkovac, Nadin, Žrnovnica, Parčići, Smilčić;
Svež. 13. Izvješća vještaka mjernika genaralnom providuru Andrei Queriniju (1795-1797) za mjesta Nadin, Smoković, Sinj, Veljane,Polača,Škabrnje, Suhovare, Kašić, Biljane, Smoković, Zemunik, Ostrovica,Trolokve, Prapatnica, Islam Grčki, Ljubač.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-7/AI - 1 Pisma vještaka mjernika (analitički inventar)
DAZD-7/P - 1 Pisma vještaka mjernika (popis)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15114
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica