Facebook
Naziv: Supek Rudi (fond)
Signatura: HR-HDA-1780
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1921 - 2004
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 108 kut. ; 5 kom.
Odgovornost: Supek, Rudi (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je darovala Bojana Zupan (akv. 21/2005).
Sadržaj jedinice: Gradivo iz ostavštine Rudija Supeka većinom je vezano uz njegov višegodišnji autorski, uređivački i recenzentski rad, kao i za njegovu sveučilišnu i znanstvenu djelatnost na području sociologije i psihologije, te radnu aktivnost u raznim institucijama i tijelima. Manja količina ostavštine obuhvaća njegovu osobnu dokumentaciju (iskaznice, liječnička i mirovinska dokumentacija, dokumentacija o razvodu od prve supruge Dubravke rođ. Čaldarović, dokumentacija vezana uz smrt) i gradivo vezano uz njegovo osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje (svjedodžbe, bilješke, rukopisi disertacije).
Gradivo koje se odnosi na djelatnost R.S. kao sveučilišnog profesora, posebice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sastoji se od njegovih bilješki i tekstova za predavanja, kao i rješenja o namještenju, popisa studenata, te rukopisa habilitacijske radnje. Ovdje se nalaze i materijali koji su vezani za članstvo R.S. u raznim ocjenjivačkim komisijama, poglavito za izbor pojedinaca u viša znanstvena zvanja, te ocjene magistarskih radnji i doktorskih disertacija, a treba spomenuti i gradivo koje se odnosi na interdisciplinarnu studijsku grupu Čovjek i sistem u kojoj je R.S. bio jedan od aktivnih sudionika. Znanstveno-nastavni rad R.S. na drugim ustanovama obuhvaća materijale vezane uz njegov rad u Institutu za društvene nauke Sveučilišta u Beogradu, Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, te gradivo koje se odnosi na njegov rad na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Autorski rad R.S. u prvom redu obuhvaća gradivo koje se tiče njegovih samostalnih ili u suatorstvu nastalih knjiga i članaka u zemlji i inozemstvu, suradnju u zbornicima, leksikografskim izdanjima i udžbenicima, predgovore ili pogovore, kao i njegov književni rad. Tu su uglavnom rukopisi tih radova, kao i popratni materijal vezan uz njih (dopisi i slično).
Uređivački rad obuhvaća gradivo vezano uz razne stručne časopise koje je tijekom godina osnivao i uređivao, kao i uz zbornike.
Značajan segment njegova znanstvenog rada bilo je i njegovo sudjelovanje u više znanstvenih projekata, pa se dio njegove ostavštine sastoji od dopisa, ugovora i drugih materijala vezanih uz to. Također treba spomenuti i raznovrsne materijale koji se tiču znanstvenih istraživanja R.S, od kojih se tematski razlikuju oni vezani uz Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, omladinske brigade i radne akcije, radničko samoupravljanje, te nacistički koncentracijski logor Buchenwald u kojem je R.S. bio zatočen tijekom Drugog svjetskog rata.
Recenzentski rad R.S. obuhvaća recenzije koje je pisao za razne sociološke, psihološke, filozofske i druge rukopise. Budući da je R.S. tijekom svog radnog vijeka bio aktivan u brojnim institucijama, komisijama i udrugama, fond sadržava i znatnu količinu raznovrsnog gradiva s tim u vezi. U svojoj znanstvenoj djelatnosti R. S. je sudjelovao u radu velikog broja znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, pa jednu cjelinu fonda sačinjavaju programi, pozivnice, okružnice i dopisi s tim u vezi, kao i tekstovi izlaganja I. K. na nekima od tih skupova. Tijekom godina je sudjelovao na raznim raspravama i tribinama, tako da gradivo sadrži i razne tekstove i pozivnice.
Poveća količina poslovne i privatne korespondencije R.S. također čini sastavni dio ovog fonda. Sačuvane su i nagrade i priznanja koja su R.S. dodijeljena tijekom godina. R.S. je tijekom godina dao i brojne intervjue u tisku, od kojih je jedan dio sačuvan unutar fonda. Treba spomenuti i brojne fotografije njega i njegove obitelji, prijatelja, suradnika, sa raznih putovanja i dr, kao i audio i video zapise vezane uz stručnu djelatnost R. S. i njegovu smrt.
Manji dio fonda sačinjava gradivo koje se odnosi na bliže članove obitelji R. S. Gradivo vezano uz drugu suprugu, Vesnu Kolarić-Kišur, obuhvaća korespondenciju sa prvim suprugom Miroslavom Juvančićem, potvrde o osiguranju stana i porezu, materijale vezane uz studij sociologije, liječničku dokumentaciju i fotografije. Gradivo koje se odnosi na Rudija Srđana i Olgu, sina i kći R.S. iz prvog braka, sastoji se najvećim dijelom od školskih svjedodžbi i pisama. Znatno važniju manju cjelinu čini gradivo koje se odnosi na Vesninu majku, književnicu Zlatu Kolarić-Kišur. Ono se sastoji od fotografija, dopisa, liječničke dokumentacije, manje količine korespondencije, biografije s bibliografijom i drugih jedinica. Ova je cjelina izdvojena i predviđena za predaju Gradskom muzeju u Požegi koji čuva gradivo Vesne Kolarić-Kišur.
Vrste medija: Papir ; Digitalni medij
Vrste građe: crtež ; plakati ; Film ; rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanju fonda pristupilo se 2006. Gradivo u ambalažnim kutijama izvorno je bilo posloženo u fascikle i u manje cjeline, ali najvećim dijelom nesustavno i nepregledno. Stoga je izrađen novi plan sređivanja, sukladno znanstvenoj, nastavnoj i drugim djelatnostima R. S, njihovom opsegu i značenju.
Tijekom arhivističke obrade fonda, dio gradiva predan je drugim odsjecima HDA, točnije:
1. Knjižnica HDA: 2 arhivske kutije separata raznih autora, uglavnom sociološke tematike, te 7 kutija cjelovitih brojeva časopisa i novina, knjiga i brošura raznog sadržaja,
2. Odsjek za gradivo političkih stranaka i udruga: pet stenografskih zapisnika koji se odnose na Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske,
3. Odsjek za novije arhivsko gradivo: plakat većeg formata s aforizmima i karikaturama Grge, autora Ice Voljevice,
4. Odsjek za suvremeno arhivsko gradivo: Dionica za izgradnju Narodnog kazališta u Zagrebu iz 1852.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Cjeline korespondencije, osobnih dokumenata i sl., zbog osobnih podataka koje možebitno sadržavaju, dostupne su u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; slovenski ; srpski ; makedonski ; francuski ; njemački ; engleski ; talijanski ; ruski ; češki ; rumunjski ; španjolski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1780/AI - 1 Rudi Supek (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5660
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica