Facebook
Naziv: Kraljevski ministar hrvatsko-slavonsko-dalmatinski u Budimpešti (fond)
Signatura: HR-HDA-77
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KM/B (hrvatski)
Razdoblje: 1869 - 1918
Arhivske jedinica: 46.60 d/m
Tehničke jedinica: 139 knj. ; 387 kut.
Odgovornost: Kraljevski ministar hrvatsko-slavonsko-dalmatinski u Budimpešti (stvaratelj) (1869-1918)
Povijest jedinice: Veći dio gradiva preuzet je nakon Prvog svjetskog rata od mađarske vlade, restitucijom. Manji dio preuzet je temeljem Pariškog mirovnog ugovora (akv. br. 20/1960). Fond je sadržajno opisan u vodiču iz 1964., gdje su obrađeni najznačajniji spisi. Postoje također popisi knjiga i spisa po kutijama, nastali tijekom revizije fonda 1988. godine.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća dopisivanje u vezi imenovanja biskupa, izbora predsjednika hrvatskog Sabora, imenovanja, dodjele odlikovanja, unapređenja ili umirovljenja viših službenika Zemaljske vlade (odjelnih predstojnika, odsječnih i banskih savjetnika, tajnika Zemaljske vlade) i sudbenih tijela, davanje ugarskog plemstva, rješavanje zamolbi za školovanjem u Mađarskoj, potpore vojnicima iz 1848. godine, revizije financijske nagodbe, rješavanje raznih predstavki podnijetih banu, zamolbi za pomilovanje i slično. Pored toga, za kraća vremenska razdoblja, sačuvane su i knjige pravilnika, predstavki i rješenja, popisi pravih i naslovnih biskupija, opatija i prepoštija u Hrvatskoj i Slavoniji, povelje za biskupe i kanonike, knjige otpremljenog novca, dostavne knjige, popisi signiranih molbenica i dr.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Odvojene su knjige i spisi. Knjige su odijeljene prema vrsti evidencija (urudžbeni zapisnici, kazala, predstavke i rješenja itd.). Spisi su razvrstani na prezidijalne i opće. Postojao je sustav svezaka prema kojemu su spisi označeni, ali su odloženi po tekućem broju urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno Kraljevski ministar Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinski u Budimpešti (1869-1918), kutija od broja 1, oznaka Z-2193 (ZM 21/1) do broja 324, oznake Z-2633 (ZM 21a/409).
Jezici: mađarski ; hrvatski ; njemački
Identifikator: HR-HDA/AJ 4060
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica