Facebook
Naziv: Obitelj Zrinski (fond)
Signatura: HR-DAZG-834
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1634 - 1759
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo trinaest dokumenata (većinom isprave, pisma i namire) koji se odnose na članove obitelji Zrinski i Frankapan.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu: 1. Obitelj Zrinski, 2. Obitelj Frankopan, 3. Ostali.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski ; latinski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-834/SI - 1 Obiteljski arhivski fond Zrinski (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 1: Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba (sign. 164, 165, 168, 171, 172, 174, 178, 182, 183)
HR-NSK- 75: Vlastelinstvo Čakovec (Obitelj Ernušt, Zrinski, Ugarska komora, Turinetti, Althan, Festetić)
HR-NSK- 100: Obitelj Zrinski
HR-HDA- 679: Vlastelinstvo Brlog
HR-HDA- 680: Vlastelinstvo Čabar
HR-HDA- 681: Vlastelinstvo Čakovec
HR-HDA- 689: Vlastelinstvo Ozalj
HR-HDA- 692: Vlastelinstvo Ribnik
HR-DARI- 759: Dopunske preslike iz državnih arhiva Republike Hrvatske (Arhivsko gradivo o Zrinskim i Frankopanima s izložbe održane u Haludovu 1971. )
HR-DAZG- 783: Veteransko pripomoćno društvo Petar Zrinski
HR-HDA- 785: Obitelji Zrinski i Frankopani
HR-DAZG- 857: Zbirka Ulčnik Ivan (sign 4623, 4625)
HR-DAZG- 866: Zbirka fotografija (serija: Zbivanja. Ekshumacija grobova Zrinskog i Frankopana)
HR-HDA- 1111: Vlastelinstvo Brod na Kupi
HR-HDA- 1116: Vlastelinstvo Grobnik
Napomena o dopunskim izvorima: HR-DAVŽ-565 Razne osobe. Zrinski Juraj
Napomena o bibliografskim izvorima: Bibliografija rasprava I članaka, Historija IV, Zagreb, 1968.
Bibliografija rasprava I članaka I književnih radova, VII, Zagreb, 1963.
Opća enciklopedija, sv. 8, Zagreb, 1982.
Znameniti I zaslužni Hrvati 925-1925, Zagreb, 1925.
Opća napomena: Gradivo fonda može poslužiti kao prilog istraživanju povijesti obitelji Zrinski. Vrijednost fonda umanjena je njegovom velikom fragmentarnošću.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16046
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica