Facebook
Naziv: Osnovna škola Pećine u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-1138
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OŠ Pećine (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 124 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1938 - 1972
Arhivske jedinica: 0.38 d/m
Tehničke jedinica: 45 knj.
Odgovornost: Osnovna škola Pećine u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je u DARI preuzeto u kolovozu 2012. od OŠ Pećine.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02.
Sadržaj jedinice: Zapisnici nastavničkog vijeća, zapisnici razrednih vijeća, zapisnci o nižem tečajnom ispitu, razredni imenici, ispitna izvješća, glavni imenici, zapisnici o polaganju ispita privatista, oglasna knjiga, knjiga dojmova o izložbi OŠ Pećine, razne školske evidencije.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Gradivo iz pismohrane OŠ Pećine.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2066
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, neke knjige imaju oštećen uvez.
Opća napomena: Fond sadrži i gradivo prednika, Mješovite osnovne škole Sušak, koja je formalno osnovana 1941. godine (nešto gradiva postoji za razdoblje 1943-1945) odnosno Osnovne škole u Sušaku (Centar), koja je djelovala od 1945. do 1947. godine. Od gradiva tih škola zasad nisu oblikovani zasebni fondovi jer nije jasan odnos između njih i OŠ Pećine. Dio knjige zapisnika o polaganju ispita privatista nastao je djelatnošću Državne muške narodne škole Ivana Mažuranića u Sušaku.
Identifikator: HR-DARI/AJ 146033
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica