Facebook
Naziv: Osnovna škola Kostrena Sveta Lucija (fond)
Signatura: HR-DARI-1140
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Razdoblje: 1874 - 1950
Arhivske jedinica: 0.87 d/m
Tehničke jedinica: 2 amb. kut. ; 4 svež ; 8 knj.
Odgovornost: Osnovna škola Kostrena Sveta Lucija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se steklo u pismohrani OŠ Pećine nakon 1958., kada je OŠ Kostrena Sveta Lucija postala njezina područna škola. U kolovozu 2012. gradivo je preuzeto iz OŠ Pećine u DARI.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02
Sadržaj jedinice: Matična knjiga učenika, imenici, ispitna izvješća, popisi školskih sposobnjaka, oglasna knjiga, razne evidencije, varia
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2044
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno
Identifikator: HR-DARI/AJ 146109
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica