Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 3394 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
STVARATELJI - 30.10.1765 - 24.05.1826
Tomassi, Pietro
Pietro Tomassi član je ugledne motovunske obitelji Tomassi. Diploma za obavljanje bilježničke služb...
STVARATELJI - 13. stoljeće - 19. stoljeće
Obitelj Carli
Koparska plemićka obitelj Carli (Carlo, de Carli, De Carlo, Decarli) spominje se u Italiji (Siena, ...
STVARATELJI - 01.06.1910 - 27.10.1993
Zlatić, Slavko
Skladateljski opus Slavka Zlatića obuhvaća oko 120 skladbi, a njegovo je stvaralaštvo određeno obilj...
STVARATELJI - 1814 - 1872
Općina Draguć
Općine su obavljale funkcije iz svoje vlastite nadležnosti te prenesene od viših tijela. U okviru sv...
STVARATELJI - 1850 - 1918
Općina Brtonigla
Općine su obavljale funkcije iz svoje vlastite nadležnosti te prenesene od viših tijela. U okviru sv...
STVARATELJI - 1814 - 1918
Općina Višnjan
Općine su obavljale funkcije iz svoje vlastite nadležnosti te prenesene od viših tijela. U okviru sv...
STVARATELJI - 1814 - 1849
Kotarski komesarijat u Rovinju
Kotarski komesarijati bili su mješovita upravno-pravosudna kotarska tijela.
Njihove upravne fun...
STVARATELJI - 1814 - 1849
Kotarski komesarijat u Buzetu
Djelatnost Kotarskog komesarijata u Buzetu obuhvaćala je upravne i pravosudne poslove na području ko...
STVARATELJI - 04.05.1870 - 21.05.1951
Hrvatin Antun
Stvaratelj je bilježio događaje važne za Kašćergu. Njegova "Kronika" u 2 sveska obuhvaća razdoblje ...
STVARATELJI - 1854 - 1929
Bilježnička komora u Puli
Djelatnost bilježničke komore obuhvaćala je poslove vezane uz praćenje rada bilježnika kao što su: p...
STVARATELJI - 1918 - 1943
Općina Umag
U djelatnost općine spadaju poslovi vezani uz rad općinske administracije, dobrotvorne ustanove i do...
STVARATELJI - 1813 - 1918
Općina Labin
Općine su obavljale funkcije iz svoje vlastite nadležnosti te prenesene od viših tijela. U okviru sv...
STVARATELJI - 1869 - 1918
Mjesno školsko vijeće Buzet
Mjesna školska vijeća neposredno su upravljala i nadzirala rad pučkih škola u općini koje su se djel...
STVARATELJI - 1814 - 1850
Podopćina Nova Vas
Podopćine (porezne općine) bile su jedinice mjesne uprave, podređene općinskoj upravi. Mjesto Nova ...
STVARATELJI - 1813 - 1918
Općina Grožnjan
Općine su obavljale funkcije iz svoje vlastite nadležnosti te prenesene od viših tijela. U okviru sv...
STVARATELJI - 1918 - 1943
Općina Grožnjan
U djelatnost općine spadaju poslovi vezani uz rad općinske administracije, dobrotvorne ustanove i do...
STVARATELJI - 1945 - 1949
Mjesni narodni odbor Ladanje Gornje
Djelokrug poslova MNO-a definiran je Zakonom o narodnim odborima iz 1946. (NN 43/46) i Općim zakonom...
STVARATELJI - 1945 - 1952
Mjesni narodni odbor Sračinec
Djelokrug poslova MNO-a definiran je Zakonom o narodnim odborima iz 1946. (NN 43/46) i Općim zakonom...
STVARATELJI - 1946 - 1961
Narodna četverogodišnja škola Uglješ
Zbog nedostatka gradiva ne može se sa sigurnošću utvrditi početak rada škole u Uglješu. Rekonstrukc...
STVARATELJI - 1945 - 1962
Opća poljoprivredna zadruga Grubišno Polje
Djelatnost Nabavljačko-potrošačke zadruge Grubišno Polje bila je: nabava živežnih namirnica, kućnih ...
12345678910...>>