Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 3394 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
STVARATELJI - 1953 -
"Diabaz" industrija građevnog materijala Budinšćina
Do 1951. kamen se koristio za proizvodnju vapna. U pogonu u Gotalovcu proizvodio se kamen, u Budinš...
STVARATELJI - 1961 - 1992
"Regeneracija" prva jugoslavenska industrija netkanog tekstila, tepiha i tapiserija, Zabok
Osnovna djelatnost poduzeća bila je razvrstavanje i prerada tekstilnih sirovina i otpadaka. Pored os...
STVARATELJI - 1928 -
Niža pučka škola Svedruža
Osnovno obrazovanje od prvog do četvrtog razreda. Obuka se vršila iz ćudorednog vladanja, nauka vjer...
STVARATELJI - 1944 - 1952
Vinarsko-voćarska zadruga Klanjec
Zadruga je radila na unapređenju voćarstva i vinogradarstva, preradi poljoprivrednih proizvoda (grož...
STVARATELJI - - 1958
Vinarsko-voćarsko-vinogradarska zadruga Zlatar
Zadruga se bavila unapređenjem voćarstva, vinogradarstva, preradom poljoprivrednih proizvoda (grožđa...
STVARATELJI - 1961 - 1964
Soboslikarsko-ličilačka zadruga "Ličilac" Zabok
Soboslikarski i ličilački radovi. Zadruga je osnovana temeljem rješenja Narodnog odbora općine Zabok...
STVARATELJI - 1953 - 1972
Krapinski ugljenokopi Krapina
Osnovna djelatnost poduzeća bila je proizvodnja (vađenje i obrada) i prodaja mrkog ugljena, istraživ...
STVARATELJI - 1970 - 1993
Proizvodno montažno poduzeće "Keramika" Krapina
Proizvodnja kaljeva za izradu kaljevih peći (kamina), elektro-kamina, izrada posuđa, pepeljara, vaza...
STVARATELJI - 1959 - 1963
Poduzeće za proizvodnju, popravak i čišćenje ćilima "Ćilim" Krapinske Toplice
Proizvodnja vunenih,strojno i ručno tkanih ćilima, plahti, jastuka, stolnjaka, ukrasne tkanine, tor...
STVARATELJI - 1954 -
"Kotka" konfekcija Krapina
U početku djelovanja Poduzeća osnovna djelatnost bila je izrada odjevnih predmeta i rublja. Kasnije ...
STVARATELJI - 1952 - 1956
Trgovačko poduzeće "Sloga" Veliko Trgovišće
Poduzeće je osposobljavalo PZ u sastavu KSPZ u samostalnoj nabavi industrijske robe, u prometu poljo...
STVARATELJI - 1956 -
Zadružno poduzeće za trgovinu i otkup "Velepromet" Zabok
Poduzeće se bavilo trgovinskim prometom cjelokupne industrijske robe, građevinskog materijala i otku...
STVARATELJI - 1810 - 1813
Glavna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora
Generalna direkcija državnih dobara djelovala je kao treći odsjek odjela financija. Državnim dobrim...
STVARATELJI - 1637 - 21. stoljeće
Obitelj Petricioli
Prestankom mletačko-turskog rata 1669. godine za Kandiju, stvorili su se uvjeti za dolazak određeno...
STVARATELJI - 17. stoljeće -
Obitelj Zanchi
Plemićka obitelj Zanchi potječe iz okolice Bergama u Italiji. U hrvatskim krajevima, u plemićkom st...
STVARATELJI - 1557 - 1797
Knez Raba
Knez predsjeda sastancima Velikog i Malog vijeća koja su se sazivala po njegovu nalogu ili odobrenju...
STVARATELJI - 1419 - 1798
Knez Hvara
Hvarskom i bračkom komunom upravlja Veliko vijeće preko svojih činovnika. Ono izdaje sva naređenja, ...
STVARATELJI - 1260 - 1927
Obitelj Alberti
Do 18. stoljeća obitelj je dala istaknute državne službenike, ratnike (u borbi protiv Osmanlija), pj...
STVARATELJI - 1947 - 1952
Mjesni narodni odbor Parčić
Opći zakon o narodnim odborima koji je donesen 1946. u čl. 25 donosi temeljne zadatke svih narodnih ...
STVARATELJI - 1952 - 1955
Kotarska trgovinsko-ugostiteljska komora Zadar
Uredbom o trgovinskim i ugostiteljskim komorama Vlade FNRJ (SL FNRJ, br. 31 od 11. lipnja 1952.) od...
12345678910...>>