Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 3398 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
STVARATELJI - 1771 - 1871
Vojni komunitet Bjelovar
Stvarna nadležnost komunitetskog magistrata obuhvaćala je upravne i sudske poslove na području svog ...
STVARATELJI - 1871 - 1918
Kotarska oblast Bjelovar
Kotarska oblast Bjelovar imala je sjedište u Bjelovaru, a bila je u sastavu bjelovarske županije. U ...
STVARATELJI - 1871 - 1918
Općinsko poglavarstvo Hercegovac
Pored upravne uloge, načelnik općine je vršio i dužnost mjesnog suca odnosno rješavao je manje sporo...
STVARATELJI - 1886 - 1924
Bjelovarsko-križevačka županija
Djelokrug županije bio je veoma ograničen iz razloga što je sve važnije odluke morala odobriti Zemal...
STVARATELJI - 1944 - 1945
Oblasni narodnooslobodilački odbor Zagrebačke oblasti
Djelovao je u skladu s propisima za NOO-e kao organe narodne vlasti. Oblasni NOO Zagrebačke oblasti ...
STVARATELJI - 1943 - 1945
Kotarski narodnooslobodilački odbor Čazma
Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Ne...
STVARATELJI - 1943 - 1945
Kotarski narodnooslobodilački odbor Garešnica
Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Ne...
STVARATELJI - 1943 - 1945
Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje

Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na...

STVARATELJI - 1943 - 1945
Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci
Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Ne...
STVARATELJI - 1944 - 1945
Kotarski narodnooslobodilački odbor Žabno
Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Ne...
STVARATELJI - 1941 - 1945
Kotarska oblast Bjelovar
Kotarska oblast Bjelovar imala je u nadležnosti teritorije općina Farkaševac, Gudovac, Ivanska, Kape...
STVARATELJI - 1945 - 1955
Narodni odbor kotara Čazma
Sjedište KNO-a Čazma bilo je u Čazmi, a teritroijalno je obuhvaćalo područje kotara Čazma u čijoj na...
STVARATELJI - 1945 - 1962
Narodni odbor kotara Daruvar
Osnovna djelatnost Kotarskog narodnog odbora Daruvar bila je rješavanje svih pitanja važnih za organ...
STVARATELJI - 1945 - 30.06.1946
Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar
Komisija je bila zadužena zaprimati prijave od oštećenih osoba, provoditi proceduru utvrđivanja ratn...
STVARATELJI - 1945 - 01.07.1946
Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar
Osnovni zadatak komisije je bio prikupljanje podataka o osobama počiniteljima ratnih zločina, kolabo...
STVARATELJI - 1746 - 1871
Varaždinsko-križevačka graničarska pukovnija
Zapovjedništvo graničarske pukovnije bilo je najviše vojno, upravno i sudbeno tijelo na području puk...
STVARATELJI - 1746 - 1871
Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija
Zapovjedništvo graničarske pukovnije bilo je najviše vojno, upravno i sudbeno tijelo na području puk...
STVARATELJI - 1943 - 1944
Komanda bilogorskog područja
Osnovna djelatnost se odnosila na fizičko osiguranje zauzetog područja, opskrba partizanskih jedinic...
STVARATELJI - 1944 - 1945
Komanda bjelovarskog područja
Djelatnost Komande bjelovarskog područja bila je u prvođenju svih oblika vlasti na oslobođenim podru...
STVARATELJI - 1943 - 1945
Komanda kalničkog područja
Djelatnost Komande kalničkog područja bila je uspostava svih oblika narodne vlasti na oslobođenom te...
12345678910...>>