Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Portreti" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1170
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1890 - 1990 (razdoblje nastanka je približno)
Arhivske jedinica: 10 cm
Tehničke jedinica: 1 kut. (167 fotografija); 1 kom. (1 drveni okvir); 1 mapa (1 fotografija većih dimenzija)
Povijest jedinice: Riječ je o otvorenoj zbirci. Manjim dijelom je nastala darovanjem ili otkupom od privatnih osoba te izdvajanjem fotografija iz drugih fondova i zbirki, dok za njezin veći dio nema podataka o porijeklu. Gradivo se prvi put spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. u sklopu šire koncipirane zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti, koja je imala internu oznaku K – 7. Pod nazivom Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti zbirka je pod oznakom 279 navedena u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., ta prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirka dopunskih preslika iz državnih arhiva Republike Hrvatske i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507 i interna oznaka K – 22. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija.
Način preuzimanja: Poznate su samo akvizicije iz 1957., 1987., 2003. i 2013. godine. Godine 1957. Paolo Kirchenknopf je predao djelatniku Arhiva Dušku Zorecu 1 fotografiju (sada serija 6, predmet 2), 1987. supružnici Brajković su HAR-u poklonili 8 fotografija (HAR: spis br. 84/1987., sada serija 3, predmet 6), Mladen Urem je 2003. poklonio DAR-u presnimak jedne fotografije (akvizicija DAR-a br. 296, sada serija 3 predmet 5), a 2013. je od Boruta Kopanija otkupljeno šest fotografija (DAR – Klasa: 036-05/13-05/02, sada serija 4 predmet 1 i serija 5 predmeti 1 do 4).
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži gotovo isključivo pozitive crno – bijelih fotografija raznih formata i tehnika. Sadrži samo jednu fotografiju u boji i jedan foto negativ. Njezino oblikovanje i odabir naziva polazi od definicije prema kojoj je portret slika, fotografija, plastika ili neka druga vrsta umjetničkog prikaza jedne ili više osoba. Riječ je o fotografijama na kojima su ljudi u prvom planu, pojedinci ili više osoba, snimljeni u fotografskom atelijeru ili drugim unutrašnjim ili vanjskim prostorima. Osobe mogu biti u pozi za fotografiranje ili spontano snimljene, svjesne ili nesvjesne te činjenice. Iznimka je serija sedam, koja sadrži fotografije epigrafskih spomenika.
Izlučivanju: Postupak izlučivanja nije proveden, gradivo se čuva trajno
Dopuna: Budući da je riječ o otvorenoj zbirci vjerojatne su dopune otkupom ili darovanjem gradiva
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je zatečeno u rasutom stanju, a potom arhivistički sređeno u sljedećih sedam serija: 1. Muški portreti 2. Ženski portreti 3. Mješoviti portreti 4. Školski portreti 5. Portreti udruga 6. Spontani portreti 7. Epigrafski portreti. Gradivo je opisano do razine predmeta. Pojedini predmeti, odnosno arhivske jedinice, sastoje se od sadržajnih cjelina definiranih prije arhivističkog sređivanja. Sadrže jednu ili više fotografija. Nakon arhivističkog sređivanja izrađen je za zbirku analitički inventar s opisom serija i predmeta. Opisi predmeta prikazani su u tablici za svaku pojedinu seriju sa sljedećim elementima opisa: oznaka, broj komada, vrijeme i mjesto nastanka, naslov, sadržaj, autor, tehničke značajke i napomena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži povjerljive osobne podatke dostupno je 70 godina od nastanka dokumenta odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Autorska prava za većinu fotografija posjeduje Državni arhiv u Rijeci. Za jednu fotografiju autorsko pravo ima Miljenko Smokvina
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u cijelosti dobro očuvano, mehanički su oštećene samo pojedine fotografije. Fotografije su pohranjene u pergaminskim vrećicama.
Obavijesna pomagala: DARI-1170/AI - 1 Zbirka fotografija Portreti (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-ASH- 10: Fond Srpsko narodno vijeće - fotografije
HR-TM- 11: Zbirka fotografija Tiflološkog muzeja
HR-AZDN- 47: Zbirka fotografija i grafika Zadarske nadbiskupije
HR-DAVU-SCVK- 48: Zbirka fotografija
HR-DARI- 53: Riječka kvestura (policijske fotografije osoba)
HR-DAKA- 147: Zbirka fotografija
HR-DARI- 279: Zbirka razglednica (serija Povijesne ličnosti)
HR-DADU- 298: Fotografije 19. i 20. stoljeća
HR-DAZD- 385: Zbirka fotografija
HR-DARI- 386: Vatroslav - Slavko Cihlar (serija Osobni spisi)
HR-DARI- 391: Rikard Lenac, pravnik i političar (serija Osobni dokumenti)
HR-DARI- 403: Obitelj Zajc
HR-DADU-SCKL- 551: Zbirka fotografija Jakova Peručića
HR-DADU-SCKL- 605: Zbirka fotografija Iva Foretića
HR-DARI- 842: Ivo Marendić (serija Osobni dokumenti)
HR-DAZG- 866: Zbirka fotografija
HR-HDA- 906: Zbirka fotografija - fototeka ličnosti
HR-DARI- 919: Zbirka fotografija Croatia line (Jugoslavenska linijska plovidba) (serija Portreti)
HR-DARI- 921: Zbirka fotografija Grada Opatija
HR-DARI- 965: Obitelj Penkala
HR-DAOS- 968: Zbirka fotografija Rudolfa Marina
HR-DARI- 1000: Obitelj Draganić - Vrančić
HR-DARI- 1086: Obitelj Wruss
HR-DARI- 1107: Zlatko Špoljar (serije Osobni spisi i Fotografije)
HR-DARI- 1148: Rošić Đuro (osobne fotografije i jedna umjetnička slika)
HR-DARI- 1153: Obitelji Gremer, Kekić i Turina
HR-DARI- 1160: Zbirka fotografija obitelji Zichy
HR-HDA- 1379: Fotografije radničkog i komunističkog pokreta
HR-HDA- 1393: Zbirka fotografija stranog filma
HR-HDA- 1424: Zbirka kazališne fotografije Mladena Grčevića
HR-HDA- 1425: Zbirka fotografija različite provenijencije
HR-HDA- 1426: Zbirka fotografija iz Prvog svjetskog rata
HR-HDA- 1427: Zbirka fotografija Središnjeg fotolaboratorija HDA
HR-HDA- 1428: Zbirka fotografija filmskog snimatelja Antuna Markića
HR-HDA- 1430: Zbirka fotografija Danila Žagara
HR-HDA- 1432: Zbirka fotografija Gjure Perettija
HR-HDA- 1439: Zbirka fotografija Aleksandra Kukeca
HR-HDA- 1442: Zbirka fotografija Ivana Standla
HR-HDA- 1443: Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća
HR-HDA- 1444: Zbirka fotografija Mladena Čaldarovića
HR-HDA- 1447: Zbirka fotografija "Bijela flota Jadrolinije" Đure Griesbacha
HR-HDA- 1671: Zbirka fotografija Andrije Maurovića
HR-HDA- 1673: Zbirka fotografija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku
HR-HDA- 1674: Zbirka fotografija obitelji Šilović
HR-HDA- 1675: Zbirka stereoskopskih fotografija vojne vježbe u Zadru 1906. godine
HR-HDA- 1677: Zbirka fotografija Svetozara Ilića
HR-HDA- 1678: Zbirka fotografija nepoznatih obitelji
HR-HDA- 1679: Zbirka fotografija Nove Gradiške s kraja 19. i početka 20. stoljeća
HR-HDA- 1680: Zbirka fotografija Ivana Oršića
HR-HDA- 1681: Zbirka fotografija Lakoprevoznog zdruga Hrvatske legije satnika Zvonimira Parca
HR-HDA- 1682: Zbirka fotografija generala Pere Blaškovića
HR-HDA- 1718: Zbirka fotografija Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
HR-HDA- 1719: Zbirka fotografija iz Drugoga svjetskog rata
HR-HDA- 1736: Zbirka fotografija obitelji Laforest
HR-HDA- 1737: Zbirka fotografija Zbjeg u El Shattu
HR-HDA- 1742: Zbirka fotografija Marije Braut
HR-HDA- 1743: Zbirka fotografija obitelji Pajer
HR-HDA- 1929: Zbirka fotografija Božidara Kelemenića
HR-HDA- 2005: Zbirka fotografija obitelji Nikolić – Podrinski
HR-HDA- 2006: Zbirka fotografija iz Bosne i Hercegovine s kraja 19. i početka 20. stoljeća
HR-HDA- 2008: Zbirka fotografija obitelji Gregorić - Veselić
HR-HDA- 2011: Zbirka fotografija Radovana Švrljuge
HR-HDA- 2018: Zbirka fotografija iz hrvatskih fotografskih ateljea 19. i 20. stoljeća
HR-HDA- 2019: Zbirka fotografija s posjeta Pape Ivana Pavla II Zagrebu Branka Težaka
HR-HDA- 2025: Zbirka fotografija Slovena Mosettiga
HR-HDA- 2029: Zbirka fotografija s posljednjeg ispraćaja Stjepana Radića
HR-DAOS- 2035: Zbirka fotografija
Identifikator: HR-DARI/AJ 169194
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica